Loading...
หน้าแรก 2018-08-26T10:28:55+00:00

who we are ?

บริษัท เฮลธ์ ชอยส์ จำกัดซึ่งก่อตั้งโดย คุณ ศุวิล ชวริรโรจน (ประธานกรรมการบริษัท) บริษัทของเราประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ทางด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยม และมีแรงจูงใจในด้านการตลาดและการขายเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัท เฮลธ์ ชอยส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้เรายังเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคและนวัตกรรมสำหรับผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาขั้นสูงและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย Health Choice มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและการบริการลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อช่วยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย นี่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราในการมีส่วนร่วมในการจัดหานวัตกรรมที่ทันสมัยให้แก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เฮลธ์ ชอยส์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศไทย หลักการของเราคือยึดมั่นในการให้บริการลูกค้าที่แม่นยำและรับผิดชอบต่อพนักงานลูกค้าและสังคม

เราเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย

VISION

บริษัท ของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศไทยโดยจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ การแพทย์ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีความสามารถและจริยธรรม

MISSION

บริษัท ของเราเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

VALUES

บริษัท ของเราตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน นอกจากนี้เรายังจะศึกษาความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และลูกค้าในด้านความรู้การจัดจำหน่ายและการบริการหลังการขาย

Photo Gallery

Company Map