Alpha Guard GF

Alpha Guard GF 2018-01-04T04:43:46+00:00

Alpha Guard GF

น้ำยาแช่ฆ่าเชื้อสำหรับพิมพ์ฟันและทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวและอุปกรณ์ทันตกรรม
ยี่ห้อ Alpha Guard GF ผลิตภัณฑ์ Laboratorium Dr.Dreppe แห่งประเทศ เยอรมันนี

  • เป็นนํ้ายาแช่ฆ่าเชื้อสำหรับแบบพิมพ์ฟันและทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวพร้อมใช้งานสำหรับเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเหมาะสำหรับวัสดุทางด้านทันตกรรมประเภท alginate-, silicon-, polyether และ hydro-colloid imprint and mouldings และ ceramic teeth
  • เป็นสารประกอบ biguanide และquaternary ammonium compound ไม่มีส่วนผสมของอัลดีไฮด์และแอลกอฮอลล์ กลิ่นไม่ฉุน ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
  • นํ้ายามี stability 5 วันนับจาก first soaking
  • สามารถฆ่าจุลินทรีย์ กลุ่ม Bactericidal, fungicidal, virus inactivatin Zincl. BVDV/HCV, Vaccinia, HBV/HIV), MRSA
  • ประสิทธิภาพสูงภายในเวลารวดเร็ว สามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Bactericidai fungicidal efficacy 100% ภายใน 1 นาที และสามารถฆ่าเชื้อ Tuberculocidal on M.terrae 100% ภายในระยะเวลา 15 นาที
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน DIN EN 14348, ISO 9001: 2009, ISO 13485:2012 และ EC 0481 Directive 93/42/EEC และ German Society of Hygiene and Microbiology (VAH/DGHM)
  • มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปีจากวันที่ผลิต (วันหมดอายุด้านล่างขวด)
  • 1 ลิตร
  • 5 ลิตร